7. lk

Tämä suunnitelma on laadittu viisijaksojärjestelmää käyttävään kouluun, jossa on käytössä kaksoistunnit. Siinä seiskoille tulee opoa vain yksi kaksoistunti yhden jakson aikana. Kaksoistunteja tulee noin seitsemän. Jos omassa koulussasi on erilainen tapa jakaa tunnit, joudut luultavasti muokkaamaan ohjeita jonkin verran saadaksesi niistä käyttökelpoiset.

Suunnitelma nojaa ns. hybridimalliin: Kaksoistunnin ensimmäinen puolisko on perinteistä opettajajohtoista opetusta, toisella tunnilla oppilaat etenevät yksilöllisesti.

Suunnitelma on ns. karvalakkimallia, eli se ei vaadi lainkaan tietokoneita käyttöön.

Karvalakkimalli

Kaikki seiskat saavat tulostetun etenemistaulukon. Tämä on jokaiselle henkilökohtainen. Kaikki perustehtävät pitää tehdä, mutta järjestys on vapaa. Syventäviä tehtäviä voi tehdä ajan ja kiinnostuksen mukaan.

Ohjeet yksilölliseen etenemiseen tuodaan luokkaan monistenippuina. Näitä oppilaat eivät saa omaksi, vaan ne ovat luokassa käytettävissä. Siksi niitä täytyy monistaa vain pari tusinaa.

Käytän kirjana Opastinta .Nämä ohjeet nojaavat vahvasti Opastimen käyttöön: ohjeissa neuvotaan jatkuvasti oppilasta tekemään tehtävä x sivulta y. Jos käytössäsi on joku muu kirja, joudut muokkaamaan ohjeita paljon.

Tuntien aiheet
Olen noudattanut suunnilleen seuraavaa etenemistahtia:
1. Seiskaluokan alussa
2. Tunteet ja toisten kanssa toimiminen
3. Kiusaaminen
4. Motivaatio ja asenne oppiaineisiin
5. Muisti
6. Opiskelutekniikat
7. Itsetuntemus.

Kiusaamisaiheeseen kuluu koko kaksoistunti opettajavetoisesti. Siinä voi soveltaa KiVa Koulun materiaaleja erittäin hyvin.

Jollekin tunnille voi sopia myös vierailijan.
  • Tukioppilaat voivat kertoa, miten koulussa käyttäydytään. 
  • Oppilaskunnan hallituksen jäsen voi kertoa hallituksen toiminnasta, opiskelusta ja yleistä koulunkäynnistä. 
  • Kuraattori, psykologi tai terkkari voivat kertoa oppilashuollosta. 
Jos sovit vierailijan, pyydä oppilaita miettimään edellisellä tunnilla kysymyksiä vierailijalle.

Etenemistaulukot ja ohjeet

Etenemistaulukko PDF-muodossa.

Etenemistaulukko DOCX-muodossa.

Ohjeet PDF-muodossa.

Ohjeet DOCX-muodossa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti