8. lk

8.lk alat: ideoita ja suunnitelmia
 
PERUSIDEA:
 • Kurssin aluksi on opo esittelee kurssin lyhyesti oppijoille: mitä, missä, miksi, miten eli kurssin sisällöt, Fronter – huoneen esittely, kurssin tavoitteet, tehtävät ja kurssin lopputuotos
 • Perustiedot Suomen koulutusjärjestelmästä sekä eri aloista tulevat oppijalle tutuksi yksilöllisesti edeten itselle mielekkäitä tehtäviä valiten ja tehden
 • Tietämisen lisäksi oppija miettii omia ennakkotietojaan- ja käsityksiään alasta, arvioi omaa sopivuuttaan, kiinnostustaan ja kykyjään alalle ja lisää tietoisuuttaan näistä. 
 • Lopuksi oppija syventyy yhteen, itseään eniten kiinnostavaan alaan, josta tekee vaativamman tehtävän

Ennakkotietoja aloista kartoitetaan "Mitä ammatteja tulee mieleen" -tehtävällä. Ennakkokäsityksiä aloista käydään läpi keskustelun aikana. Vaihtoehtona voi olla myös Socrative- tai Kahoot – kysely tai testi ennakkotiedoista ja – käsityksistä kurssin aluksi. Tämän voi tehdä myös osana kurssiarviointina kurssin lopuksi. Kaikille yhteisiä tehtäviä on kaksi, jotka on tarkoitus tehdä kurssin aluksi ja sitten edetä omaan tahtiin. Aloitustehtävät ovat:
 • Tutustu Suomen koulutusjärjestelmään osoitteessa Opintoluotsi -> klikkaa auki Tavoitteena tutkinto -> Klikkaa auki eri vaihtoehdot ja lue rauhassa. Vastaa tämän jälkeen: Kirjoita kaksi sinulle uutta asiaa, jotka opit. Mikä peruskoulun jälkeinen koulutus itselläsi on tavoitteena? Miksi? Palauta vastauksesi palautuskansioon.
 • Tutustu ensin kaikkiin 8 alaan joko selailemalla opokirjan sivut 68 - 85 tai Ammatinvalinta.fi-verkkopalvelun Koulutusalat, tutkinnot ja ammatit -sivulla . Laita tämän jälkeen alat kiinnostavuusjärjestykseen, 1. kiinnostavin 2. toiseksi kiinnostavin jne. Lisää myös tehtävä / tehtävät, jotka ajattelit tehdä alasta. Palauta suunnitelma palautuskansioon.
Tämän jälkeen on tarkoitus valita jokaiseen alaan vähintään yksi mieleinen tehtävä. Oppija voi tehdä tehtävän yksin, kaverin kanssa tai ryhmässä. Lopuksi kukin oppija syventyy yhteen alaan / ammattiin tarkemmin yksin, kaverin kanssa, ryhmässä ja valmistautuu esittelemään sen muulle ryhmälle. Esitys voi olla video, animaatio, Power Point -esitys, Prezi - esitys, perinteinen esitelmä, jo alasta tehty tehtävä (jos se on oppijan mielestä hyvä ;) ), Arvaa ammatti -alias, lautapeli, juliste, näytelmä… 8. luokkalaiset voivat pitää myös muille ryhmille, esimerkiksi 7. luokille esittelyn alastaan. Lisäksi oppija voisi pitää oppimispäiväkirjaa kurssin aikana.


ALAT:
 • Humanistinen ja kasvatusala
 • Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
 • Luonnontieteiden ala
 • Tekniikan ja liikenteen ala
 • Luonnonvara- ja ympäristöala
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 • Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 • Kulttuuriala
 • Turvallisuus- ja pelastusala
 • Bonusala: Tulevaisuuden ammatit

TEHTÄVÄT:


1. Ota itsestäsi valokuva. Tulosta tai älä. Piirrä, maalaa tai tee kuvankäsittelyohjelmalla valokuvan päälle yksi alan ammateista, joka kiinnostaa sinulle.

2. Tee haastattelu alan ammattilaisesta. Haastattelun pohjan löydät arkistokansiosta ja materiaalikansiosta.

3. Katso videot alasta osoitteessa http://ammatinvalinta.fi/ohjattava/koulutusalat_tutkinnot_ammatit/ . Valitse yksi sinua kiinnostava video ja tee ammattivideotehtävä osoitteessa http://ammatinvalinta.fi/ohjattava/apua_ammatinvalintaan/hanki-tietoa-eri-ammattialoista/ .

4. Tee oman opokirjasi tehtävät alasta.

5. Ota esimerkiksi www.opintopolku.fi kautta selvää, mitä alan koulu­tuksia lähialueesi oppilaitoksissa on mahdollista opiskella.

6. Tee ammatinvalintatesti osoitteessa http://kunkoululoppuu.fi/duunikone/ . Mikä on tulos? Millainen olet? Tuntuuko tutulta? Löytyvätkö tuloksesi ammatit tältä alalta? Mitkä ammatit?


7. Etsi lehdistä artikkeleita, mainoksia ja työpaikkailmoituksia, jotka liittyvät alan ammatteihin. Kokoa niistä kollaasi.
    


8. Etsi alan ammatteja eri kielillä, esimerkiksi www.sanakirja.org/. Tee kooste palautuskansioon. Liitä mukaan suomennos.

9. Surffaa sivulle www.ammattinetti.fi ja valitse itseäsi kiinnostava alan ammatti ja tutki, mitä ominaisuuksia (työn vaatimuksia) ammattiin vaaditaan. Kirjoita ne ja mieti, sopisitko itse ko. ammattiin.

10. Alalle vaaditaan sinulta tiettyjä ominaisuuksia. Hae opolta testi, liimaa vihkoosi ja tee.

11. Bonusalan tehtävä: etsi netistä (esimerkiksi http://tyopaikat.oikotie.fi/tyontekijalle/artikkelit/16-ammattia-joita-et-osannut-kuvitellakaan tai http://www.hs.fi/kotimaa/a1408851788505 ) tulevaisuuden aloja ja ammatteja ja esittele niistä 2 omin sanoin. Ekstrabonusta saat, jos keksit aivan uuden alan tai ammatin.

12. Surffaa sivulle www.ammattinetti.fi ja valitse itseäsi kiinnostava alan ammatti. Kirjoita esittely ammatista: työtehtävät, työpaikat, työn vaatimukset, koulutus, palkkaus ja työmarkkinatiedot.

13. Surffaa sivulle http://www.foreammatti.fi. Etsi alan mielenkiintoinen ammatti ja tutki, kuinka monta uutta työpaikkailmoitusta tulee kuukaudessa, mikä on ammatin keskipalkka kuukaudessa, mitä osaamista ammatissa vaaditaan ja mikä on kilpailutilanne työpaikoista ammatissa.

14. Kerää alan ammatteja ja koulutuksia, esimerkiksi matkailu- ja ravitsemisala -> kokki, tarjoilija, ravintolapäällikkö, Perhon ravintolakoulu. Tee näistä löytämistäsi sanoista runo tai tarina.

15. Lue kaksi uratarinaa osoitteessa http://ammattinetti.fi/uratarinat . Hahmottele uratarinoiden henkilöiden urapolku = alalle / ammattiin päädytään erilaisia reittejä pitkin. Esimerkki voisi olla: ammattikoulun ravitsemisala -> opintojen keskeytys -> emäntäkoulu -> lisäopintoja ravitsemusteknikoksi-> Tampella Tamrockin keittiössä töissä -> kouluruokalan emäntä-> rasitusvamma ja muutoinkin kyllästyminen työhön -> alan vaihto -> linja - autonkuljettajaksi opiskelu.

16. Leikkaa lehdistä kuva alan ihmisestä. Liimaa kuva vihkoosi tai isolle paperille. Keksi kuvan henkilöille ”elämä” ja uratarina. Käytä apuna kysymyksiä:
·         Millainen kuvan henkilö on luonteeltaan?
·         Onko hän tyytyväinen työhönsä?
·         Mitkä asiat vaikuttivat hänen ammatinvalintaansa?
·         Keitä hänen perheeseensä kuuluu?
·         Mitä hän tekee vapaa-ajallaan?
·         Mitä on tapahtunut juuri ennen kuvan ottamista?
Kirjaa asiat miellekarttatyylisesti kuvan ympärille. Miellekartan voit halutesssi vielä kirjoittaa tarinan muotoon.

17. Ammatinvalintaa pohtiessasi sinun tulee huomioida oma terveydentilasi. Ota selvää alan terveydellisistä rajoitteista (vaatimukset ja suositukset) osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/  . Tällä tavoin omat vaihtoehtosi selkiytyvät.

18. Hae opolta alaan liittyvä labyrinttitehtävä. Liimaa vihkoosi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti