26. lokakuuta 2014

Yksilöllisen oppimisen polunpätkä 8. luokkien oppilaanohjauksen ryhmätunneilla

On aamu, tulet yläkouluusi. Aamupäivällä sinua ohjataan, opetetaankin kukin opettaja omissa ohjauspisteissään. Iltapäivällä opiskelet yksilöllisesti oppien, omassa tahdissa, oman mielenkiinnon mukaan, itselle sopivassa paikassa kotona, koulussa, yksin, yhdessä, sohvalla, lattialla, pöydän ääressä läppärillä, älypuhelimella tai ilman, mutta oman oppimisesi omistaen. Välillä lepäät oppilaiden omassa oppilashuoneessa kahvia tai teetä juoden, jutellen. Sinun ei tarvitse häiritä opetusta, kun saat edetä omaan tahtiisi ja tehdä mielekkäästi asioita. Sinulle ei tarvitse kirjoittaa lausuntoja, pedagogisia selvityksiä, puristaa muottiin. Kokeet (jos niitä tarvitaan) tehdään, kun olet siihen valmis, oppinut asiat omassa tahdissasi. Utopiaa?

Pärjäsin itse koulussa keskinkertaisesti, opettelin kiltisti asioita ulkoa ja suolsin ne kokeessa paperille ja usein unohdin ne saman tien. Olinko innostunut? Joskus, mutta useimmiten en. Näin sujuivat opinnot aina ensimmäisen yliopistotutkinnon loppuun, kunnes pääsin opiskelemaan aineenopettajasta luokanopettajaksi koulutukseen. Mikä oppimisen riemu, ei vain tenttejä, vaan myös yhdessä opiskelua. Olin myös ollut muutaman vuoden luokanopettajana, joten janosin tietoa; olin sisäisesti motivoitunut.  Vielä paremmaksi ja mielekkäämmäksi opiskelu muuttui ohjauksen opinnoissa Jyväskylän yliopistossa; vastuu opiskelusta ja asioiden omaksumisesta oli täysin itselläni. Opiskelumme kantava voima oli pienryhmä, vertaistukea parhaimmillaan.

Siirtyminen alakoulun luokanopettajan työstä pari vuotta sitten yläkoulun oppilaanohjaajaksi oli mielenkiintoinen, uudistava, haastava, innostava ja samalla myös ahdistavakin kokemus. Suurimman osan alakoulun luokanopettajan työuraani tein avoimen oppimisympäristön koulussa, jossa yhteisöllisyys, joustavat opetusjärjestelyt ja ennen kaikkea yhdessä ideoiminen ja suunnittelu olivat arkipäivää jo vuosituhannen alussa. Alakoulussa pystyin suunnittelemaan lähes koko päivän mieleni mukaisesti ja ottamaan oppijat mukaan suunnittelemaan ja arvioimaan. He esimerkiksi tekivät urakoita, pitivät toisilleen opetustuokioita, kävivät oppimisen taidoista ”kiertokoulua”, opiskelivat tietokeskuksessa ja osallistuivat koko koulun pajoihin. Vaikka opetustilat olivat sanan mukaisesti avoimia, pystyivät oppijat keskittymään uskomattoman hyvin opiskeluunsa.

Yläkoulun opon pesti on monipuolinen; rakastan henkilökohtaisia ohjauksia, tykkään auttaa, jokainen kohtaamani nuori on kahden kesken ihana, aito ja ystävällinen. Toisaalta keskusteluissa tulee usein esille motivaation puute ja se, että koulu on tylsä paikka. Se, mistä en ole ollut niin kovin innostunut, ovat yläkoulun lähes puuttuva yhdessä tekemisen kulttuuri sekä oppilaanohjauksen ryhmätunnit. Aika montaa oppijoista ei opotuntien aihe tuntunut kiinnostavan ja minä keltanokkana, asiasisältöjä vielä hahmottamatta paasasin innokkaasti luokan edessä. Mitä siis voisi asialle tehdä? Halusin tunneilleni, ohjaukseeni, iloisia, sisäisesti motivoituneita, oppimishaluisia nuoria. Oppilaanohjauksessa, jos missä tähän on loistavat mahdollisuudet; ei numeroarviointia, vain suoritusmerkintä ja ennen kaikkea tutkitaan sitä, mikä jokaiselle varsinkin kasvavalle nuorelle on mielenkiintoista, omaa itseä ja omaa kehitystä. Häivähdystä muutoksesta parempaan on ollutkin, kun tajusin, että samoja menetelmiä ja juttuja kuin alakoulussa voi muuntaen käyttää myös yläkoululaisten kanssa. Toisaalta tuntui, että tämä ei riittänyt. 

Onneksi törmäsin Facebookissa Yksilöllisen oppimisen ja oppimisen omistajuuden – ryhmään ja se oli siinä; oppijat etenisivät omaan tahtiin opiskellen yksin tai yhdessä, minä voisin paasaamisen sijasta ohjata ja auttaa. Oppimisesta tulisi mielekkäämpää ja ehkä myös joidenkin levottomien ryhmien työrauha paranisi. Viimeistään osallistuminen Oma koulu – seminaariin (http://www.omakoulu.info/) antoi rohkeutta; posket innosta punoittaen kuuntelin jo yksilöllistä opetusta toteuttaneita ja ajatukset 8. luokan opokurssista yksilöllisen oppimisen polkua käyttäen alkoivat muotoutua.

Syysloman jälkeen kouluni 9. luokat ovat kaksi viikkoa tutustumassa työelämään. Opetusta on vain 8. luokille, joten tässä on mahdollisuus ja aikaa suunnitella yksilöllisen oppimisen kurssia. Pidän ensimmäisen viikon opotunnit koulumme nuoriso-ohjaajan kanssa Kasvun-tuki – tunteina, mutta sitten lähden toteuttamaan opokurssia eri ammattialoista yksilöllisen oppimisen tapaan. Aavistan, että osalle oppijoista tämä tulee olemaan haasteellista; pitää ottaa vastuu omasta toiminnastaan ja työskentelystään. Haasteellista se tulee olemaan myös minulle; antaa ohjat ja vastuu nuorelle itselle ja luopua kontrollista. 8. luokan ryhmiä on kolme yleisopetuksen ryhmää; yksi rauhallinen, yksi äänekäs ja osallistuva sekä yksi, jossa työrauha- ja motivaatio-ongelmia. Tunteja on yksi viikossa ja kurssi loppuu joululomaan. Käytössä on ATK – luokka kahdelle ryhmälle sekä ipadit / surfacet yhdelle ryhmälle.

Ideoita ja suunnitelmia
Perusideana on siis, että Suomen koulutusjärjestelmä sekä kaikki alat tulisivat tutuksi (perustiedot) yksilöllisesti edeten itselle mielekkäitä tehtäviä valiten ja tehden. Tarkoitus on myös tietämisen lisäksi miettiä omia ennakkotietojaan alasta, arvioida omaa sopivuutta, kiinnostusta ja kykyjä alalle sekä lopuksi syventyä yhteen, itseään eniten kiinnostavaan alaan, josta tekee vaativamman tehtävän. Kurssin aluksi on opon lyhyt esittely oppijoille kurssista: mitä, missä, miksi, miten eli kurssin sisällöt, Fronter – huoneen esittely, kurssin tavoitteet, tehtävät ja kurssin lopputuotos.

 


Fronter Opo 8 -huone: kurssin tehtävät, palautus, linkit, videot, kommentit

Ennakkotietoja aloista kartoitan http://ammatinvalinta.fi/ohjattava/tehtavat/mita-ammatteja-tulee-mieleen/ - tehtävällä. Ennakkokäsityksiä aloista käymme läpi keskustelun aikana. Vaihtoehtona oli myös Socrative tai Kahoot – kysely tai testi ennakkotiedoista ja – käsityksistä kurssin aluksi. Voi olla, että teen sen osana kurssiarviointina kurssin lopuksi. Kaikille yhteisiä tehtäviä on kaksi, jotka on tarkoitus tehdä kurssin aluksi ja sitten edetä omaan tahtiin. 

Aloitustehtävät ovat:
·      Tutustu Suomen koulutusjärjestelmään osoitteessa http://www.opintoluotsi.fi/flash/index.html -> klikkaa auki Tavoitteena tutkinto -> Klikkaa auki eri vaihtoehdot ja lue rauhassa. Vastaa tämän jälkeen: Kirjoita kaksi sinulle uutta asiaa, jotka opit. Mikä peruskoulun jälkeinen koulutus itselläsi on tavoitteena? Miksi? Palauta vastauksesi palautuskansioon.
· Tutustu ensin kaikkiin 8 alaan joko selailemalla opokirjan sivut 68 - 85 tai osoitteessa http://ammatinvalinta.fi/ohjattava/koulutusalat_tutkinnot_ammatit/ . Laita tämän jälkeen alat kiinnostavuusjärjestykseen, 1. kiinnostavin 2. toiseksi kiinnostavin jne. Lisää myös tehtävä / tehtävät, jotka ajattelit tehdä alasta. Palauta suunnitelma palautuskansioon.

Tämän jälkeen on tarkoitus valita jokaiseen alaan vähintään yksi mieleinen tehtävä. Oppija voi tehdä tehtävän yksin, kaverin kanssa tai ryhmässä. 

Esimerkkitehtäviä:

8. Etsi alan ammatteja eri kielillä, esimerkiksi www.sanakirja.org/. Tee kooste palautuskansioon. Liitä mukaan suomennos.
9. Surffaa sivulle www.ammattinetti.fi ja valitse itseäsi kiinnostava alan ammatti ja tutki, mitä ominaisuuksia (työn vaatimuksia) ammattiin vaaditaan. Kirjoita ne ja mieti, sopisitko itse ko. ammattiin.
10. Alalle vaaditaan sinulta tiettyjä ominaisuuksia. Hae opolta testi, liimaa vihkoosi ja tee.
11. Bonusalan tehtävä: etsi netistä (esimerkiksi http://tyopaikat.oikotie.fi/tyontekijalle/artikkelit/16-ammattia-joita-et-osannut-kuvitellakaan tai http://www.hs.fi/kotimaa/a1408851788505 ) tulevaisuuden aloja ja ammatteja ja esittele niistä 2 omin sanoin. Ekstrabonusta saat, jos keksit aivan uuden alan tai ammatin.Ennakkotietoja aloista kartoitan http://ammatinvalinta.fi/ohjattava/tehtavat/mita-ammatteja-tulee-mieleen/ - tehtävällä. Ennakkokäsityksiä aloista käymme läpi keskustelun aikana. Vaihtoehtona oli myös Socrative tai Kahoot – kysely tai testi ennakkotiedoista ja – käsityksistä kurssin aluksi. Voi olla, että teen sen osana kurssiarviointina kurssin lopuksi. Kaikille yhteisiä tehtäviä on kaksi, jotka on tarkoitus tehdä kurssin aluksi ja sitten edetä omaan tahtiin.
Aloitustehtävät ovat:
·     Tutustu Suomen koulutusjärjestelmään osoitteessa http://www.opintoluotsi.fi/flash/index.html -> klikkaa auki Tavoitteena tutkinto -> Klikkaa auki eri vaihtoehdot ja lue rauhassa. Vastaa tämän jälkeen: Kirjoita kaksi sinulle uutta asiaa, jotka opit. Mikä peruskoulun jälkeinen koulutus itselläsi on tavoitteena? Miksi? Palauta vastauksesi palautuskansioon.
·  Tutustu ensin kaikkiin 8 alaan joko selailemalla opokirjan sivut 68 - 85 tai osoitteessa http://ammatinvalinta.fi/ohjattava/koulutusalat_tutkinnot_ammatit/. Laita tämän jälkeen alat kiinnostavuusjärjestykseen, 1. kiinnostavin 2. toiseksi kiinnostavin jne. Lisää myös tehtävä / tehtävät, jotka ajattelit tehdä alasta. Palauta suunnitelma palautuskansioon.

Tämän jälkeen on tarkoitus valita jokaiseen alaan vähintään yksi mieleinen tehtävä. Oppija voi tehdä tehtävän yksin, kaverin kanssa tai ryhmässä. Lopuksi kukin oppija syventyy yhteen alaan / ammattiin tarkemmin yksin, kaverin kanssa, ryhmässä ja valmistautuu esittelemään sen muulle ryhmälle. Esitys voi olla video, animaatio, Power Point -esitys, Prezi - esitys, perinteinen esitelmä, jo alasta tehty tehtävä (jos se on oppijan mielestä hyvä ), Arvaa ammatti -alias, lautapeli, juliste, näytelmä… 8. luokkalaiset voisivat pitää myös muille ryhmille, esimerkiksi 7. luokille esittelyn alastaan.
Huomenna on ensimmäinen ryhmä, jännää.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti