23. helmikuuta 2017

Samanaikaisopo

Syksyssä on riittänyt puuhaa, suunnitelmien testaamista ja piirustuspöydälle palaamista. Viime keväänä minulla oli isoja suunnitelmia kasien opotuntien muuttamisesta ilmiöopetukseksi. No, asiat eivät menneet täsmälleen suunnitelman mukaan, mutta tämä oli tavallaan odotettavissa. "Paraskaan sotasuunnitelma ei kestä kohtaamista vihollisen oppilaiden kanssa".

Ensimmäinen yllätys tuli syksyllä, kun huomasin, ettei minulla ollut marraskuun jälkeen lukujärjestyksessä lainkaan opotunteja. Kaseille ei pitänytkään olla, mutta rehtori oli ymmärtänyt, että halusin myös puolet ysien tunneista pois. Tämä ei ollut ollut varsinaisesti tarkoituksenani, mutta tällä mennään!

Lopulta minulla oli 3. jaksossa yseille kolme eri kokonaisuutta, joissa olin samanaikaisopettajana: äidinkielen TET-raportit, kulttuurikurssi ja uskonnonkurssi.

Äidinkielen ja opon yhdistäminen: TET-raportti


Äidinkielenopettajien kanssa olimme jo valmiiksi miettineet, että TET-raportit voisi tehdä äikäntunneilla. Nyt minä olin vapaa tulemaan tässä apuun, joten vierailin kahden kaksoistunnin ajan joka äikänryhmän luona. Ensin selitimme yhdessä äikänopen kanssa, mikä on raportin idea. Oppilaiden piti kirjoittaa raportti, jossa oli viisi osaa:
 1. yleistiedot TET-paikasta: mitä yritys tekee, kuinka monta työntekijää siellä on, milloin yritys on perustettu jne.
 2. Tarkempi kuvaus eri työtehtävistä: millaisia töitä TET-paikassa tehtiin, millainen koulutus eri työntekijöillä oli jne.
 3. Kuvaus omasta tyypillisestä työpäivästä.
 4. Kuvailu omasta viihtymisestä harjoittelupaikassa.
 5. Itsearviointi: kuinka hyvin onnistui työtehtävissä, mitä oppi harjoittelun aikana, mitä vanhoja taitoja pääsi käyttämään viikon aikana, millaisia uusia piirteitä itsestään löysi.
Oppilaat kirjoittivat raportit kaksoistunnin aikana, minun ja äikänopettajan ohjatessa työskentelyä. Minä arvioin valmiit raportit opon näkökulmasta, kiinnittäen itse sisältöön huomiota. Äidinkielen opettaja taas arvioi raportit oikeakielisyyden ja muotoseikkojen näkökulmasta. Sen jälkeen palasin taas tunnille ja annoin palautetta raporteista. Tässä yhteydessä puhuin oppilaille myös työhakemuksista ja muista teksteistä, jotka liittyvät työelämään.


Kulttuurikurssi

Meidän koulussamme taito- ja taideaineiden ns. välystunti on toteutettu kaikkien ysien yhteisenä kurssina. Tämän kurssin ops-kuvaus on hyvin väljä ja yleisluontoinen, joten se on eri vuosina toteutettu hyvin eri tavoilla. Tämä tuntui sopivan minulle kuin nenä päähän, joten menin neljänneksi opettajaksi käsityö-, musiikin ja äikänopettajan mukaan kurssia vetämään.

Tänä vuonna annoimme yseille tehtäväksi suunnitella ystävänpäivän ohjelmaa muulle koululle. Meillä on yhtenäinen peruskoulu, joten ysit suunnittelivat lähinnä alaluokille hauskaa toimintaa. Teemana oli "Seikkailu", mutta emme pitäneet siitä mitenkään kovin uskollisesti kiinni. Oppilaat pohtivat ensin pienissä ryhmissä omia ideoitaan, sitten yhdistimme samankaltaisiin ideoihin päätyneet ryhmät, kunnes meillä oli jäljellä kahdeksan porukkaa. Jokainen näistä sai suunnitella yhdelle alakoulun luokalle jonkin tapahtuman: pajan, pelin, escape roomin, näytelmän, musiikkiesityksen tms.

Oppilaat aloittivat suunnittelemalla omia tapahtumiaan, sitten niitä testattiin ja parannettiin, testattiin uudelleen ja parannettiin lisää. Lopullinen toteutus oli yhden kaksoistunnin aikana ystävänpäivänä. Oli aika menoa, mutta päivä onnistui hienosti.

Opon näkökulmasta tämä oli aika onnistunut kokonaisuus. Pääsin ohjaamaan oppilaita itse pajojen suunnittelussa, jolloin näin heistä vähän erilaisia puolia kuin aiemmin tunneilla. Tämä auttoi yksilöohjauksessa selvästi. Tällaisen kokonaisuuden yhteydessä pääsee myös opettamaan laaja-alaisen osaamisen taitoja oikein urakalla.

(Tämän saman idean voisi muuten hyvin toteuttaa myös MOKina.)

Uskonnon ja opon yhdistäminen: Hyvä elämä

Menin mukaan samisopettajaksi myös uskonnontunneille. Ysien uskontotuntien aiheena on etiikka, joten siinä oli monia yhtymäkohtia opoon. Tämä oli eräänlainen testaus: halusin kokeilla käytännössä, mitä yhteistä uskonnon ja opon kursseista löytyisi tulevia vuosia varten.

Oppilaat suunnittelivat kurssilla keksimälleen saarelle ihanneyhteiskunnan, jossa heidän piti pohtia oikeudenmukaista tapaa järjestää hallinto, lainvalvonta, talouselämä jne. He esittelivät tuotoksensa vanhempainillassa.

Juttelin oppilaille myös siitä, millainen työ on todellista unelmatyötä ts. millainen tekee ihmisen onnelliseksi ja tyytyväiseksi. Käytin tässä apuna 80,000 Hours-järjestön loistavaa artikkelia What makes for a dream job?

Kurssi oli todella hauska, mutta aikaavievä. Voisin hyvin ensi vuonnakin mennä mukaan juttelemaan unelmatöistä ja auttamaan utopiasaaren suunnittelussa, mutta en ehkä enää olisi kurssilla mukana alusta loppuun.  

Entä kasit?

Kaiken tämän takia jouduin skaalaamaan suunnitelmiani kasien ilmiökurssin suhteen aika paljon alaspäin. Hylkäsin samalla alkuperäiset ajatukseni kasien ilmiökursseista. Minulla oli viime keväänä ajatuksena, että jakaisin oppilaille pallomonisteet, joista he voisivat valita aiheensa:

Toteutimme tänä vuonna kymppien tunnit ilmiöinä. Siinä yhteydessä opin ilmiökurssien järjestämisestä niin paljon, että se ansaitsee oman blogikirjoituksensa, mutta tärkein havaintoni oli, että liiallinen valinnanvapaus on myrkkyä motivaatiolle. Tiesin tämän toki jo aikaisemminkin, mutta vasta kokemus opetti, mikä vapauden taso on inspiroivaa ja mikä lamauttavaa.

Siksi alkuperäinen ajatukseni kasien ilmiökurssiksi ei nyky-ymmärrykseni mukaan toimisi: siinä on ihan liikaa vaihtoehtoja. 17 aihetta, joista pitäisi valita erilaisia tehtäviä itsenäisesti, ja eri tehtävistä saisi eri määrän pisteitä ja leimoja... Tämä vaatisi niin paljon selittämistä ja ohjaamista, etten saa hommaa mitenkään toimimaan.

Tällä hetkellä suunnitelmani on tylsästi tehdä kaseille samanlaisia samanaikaisopetuksen tunteja kuin yseillekin. Lisäksi ohjaan kaseja yksitellen ja pareittain kevään aikana, mahdollisesti myös pienryhmittäin, jos tarve vaatii. Mutta pääasiassa keskityn samanaikaisopoilun kehittämiseen.

Olen jo järjestänyt kasien kemianryhmille tutustumiskäynnit Stadin ammattiopiston prosessitekniikan linjalle, jotta he pääsisivät näkemään, millaisissa opinnoissa kemiaa käytännössä tarvitaan. Vastaavia käyntejä olisi ihan fiksua järjestää keväällä enemmänkin.

Mutta katsotaan loppukeväästä, mitä näistä suunnitelmista sitten tuli.

2. kesäkuuta 2016

Kymppien ilmiökurssit

Olin mukana Helsingin lisäopetuksen OPS-ryhmässä. Lisäopetuksen (jonka monet tuntevat paremmin "kymppiluokkina") painopistettä haluttiin siirtää poispäin yläasteen kertauksesta ja kohti laaja-alaista osaamista. Tästä inspiroituneena suunnittelimme kymppien luokanvalvojan Tiina Lakotievan kanssa oman koulumme kymppien vuoden kokonaan uusiksi.

Lisäluokan OPS painottaa laaja-alaisten taitojen hallintaa, joten olemme jakaneet opetuksen mahdollisimman suuriksi kokonaisuuksiksi. Lähes kaikille opettajille on siis yhdistetty ainakin kaksi ainetta yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka tarkempaa sisältöä ja painotusta voi sitten kesän aikana miettiä: 
 • "Taide", KU/KÄ
 • "Terveys", TE/LI
 • "Elämä", KE/BI
 • "MAFY", MA/FY
 • "Ympäristö", HI/YH/GE
 • "Hyvä, oikea ja kaunis", U/ET
 • "Kielet", EN/RU
 • "Firma", OPO/YH
Lisäksi luokanvalvoja vetää äikäntunteja ja opolla on kaksoistunti viikossa.

Lukuvuotemme jakautuu viiteen jaksoon. Kurssit jakautuvat jaksoille seuraavasti: 


Koska kympit ovat myös tosi eritasoisia eri aineissa, olisi tarkoituksena myös tehdä mahdollisimman yksilöllinen eteneminen mahdolliseksi. Teemme eri aineisiin tavoitemittarin tai aihemonisteet oppilaille nähtäviksi. Näistä oppilaat näkevät, mitä aiheita eri oppitunneilla on tulossa ja he voivat suunnitella omaa opiskeluaan.

Tarkoituksena olisi, että opotunneilla suunnitellaan henkilökohtaista viikkourakkaa: mitä kukin aikoo seuraavan viikon aikana opiskella milläkin tunneilla. Vastuuta suunnittelusta lisätään vuoden mittaan: aluksi etenemme perinteisemmin, mutta toivon mukaan viimeisessä jaksossa oppilaat jo tekevät projekteja, joissa he yhdistävät esim. "Elämä"-, "Ympäristö"- ja "Matikka"-kurssien aiheita toisiinsa. Katsotaan, miten käy. 

Viimeiselle jaksolle on varattu kaksi kurssia (eli 10 tuntia viikossa) oppilaiden projekteihin, mutta projektiajan käyttö suunnitellaan tarkemmin vuoden edetessä. 

Oppilaiden viikkosuunnitelmat tehdään mitä todennäköisimmin Google Classroomiin, mutta mietimme myös, pitäisikö heillä olla jonkinlainen fyysinen suunnitteluvihko mukana. Suunnittelutyö etenee.

1. kesäkuuta 2016

Kasien opo ilmiönä

Kokemukset kuluneesta lukuvuodesta saivat minut suunnittelmaan ensi vuotta uudella otteella. Ensi vuodeksi olen taas tekemässä muutamia muutoksia opetukseeni.

Yksi isoimmista muutoksista liittyy kasien opotunteihin. Kasien tuntien aiheena on työelämä ja ammatit. Tunnit ovat yleensä oikein kivoja, mutta en ole varma, onko järkevää laatikoida työelämätaitoja ja -tutustumisia omiksi tunneikseen. Työelämätaidot ja yrittäjyys ovat kuitenkin uudessa OPSissa yksi seitsemästä laaja-alaisen osaamisen alueista, joten mielestäni nämä aiheet pitäisi eheyttää kaikkiin oppiaineisiin.

Jonkin verran tätä tapahtuukin. Fysiikan tunneilla saatetaan vierailla energialaitoksella ja bilsan tunneilla jätevedenpuhdistamossa. Mutta näitä vierailuja on aika harvoin, sillä opettajille ne ovat työläitä. Lisäksi vierailun tavoitteet ovat usein melko oppiainekeskeisiä ja ammattitietouden lisääminen unohtuu.

***

Pyörittelin näitä ajatuksia itsekseni ja kollegoiden kanssa, kunnes lopulta avasin suuni opekokouksessa. Tein ehdotuksen, että kasien opotunnit eheytetään monialaiseksi kokonaisuudeksi. Aiheet käsitellään kaikkien aineiden tunneilla, jolloin vastineeksi minä voin tulla monille tunneille samanaikaisopettajaksi ja auttamaan esim. vierailujen järjestämisessä. Ajatus sai vastakaikua, joten kokeilemme tätä koulussamme ensi vuonna.

Joskus ensi syksynä tulevat kasin oppilaat saavat itselleen "pallomonisteen", jonka tarkemmat sisällöt voi lukea Google Classroomista:


Heidän tehtävänsä on yhdistää monisteen aiheita muihin oppiaineisiin. Esimerkiksi enkun tunnilla he voivat tehdä esseen, jossa he kertovat jostain ammatista englanniksi. Tai äikäntunnilla he voivat tehdä työhakemuksen. Tai musiikintunnilla he voivat tehdä mindfulness-harjoituksia.

Oppilaiden ei tarvitse toki miettiä kaikkea aivan yksin, sillä olen sopinut opettajien kanssa joidenkin aiheiden läpikäymisestä eri tunneilla. Ihan jokaista aihetta ei myöskään tarvitse suorittaa.

Rita Keskitalon ideaa varastaen mukaillen olen suunnitellut, että oppilaat saavat pisteitä tehtävien suorittamisesta. Helposta tehtävästä saa kolme pistettä, todella työläästä 10. Kymmenestä pisteestä saa leiman. Kuten näkyy, olen jakanut aiheen neljään kokonaisuuteen. Oppilaan pitäisi kerätä leima ainakin kolmesta kokonaisuudesta, niin kurssi on suoritettu.


***

Tarkoituksena kuitenkin olisi, että oppilaat joutuisivat jonkin verran pohtimaan omaa opiskeluaan - ja ottamaan siitä vastuuta. Heidän pitäisi osata suunnitella ja seurata etenemistään. Tässä opetellaan työelämätaitoja metatasolla.

Samanaikaisopetus ei vie kaikkea aikaani, vaan pystyn myös pitämään kaseille parihaastatteluita ja pienryhmätunteja. Tämän tarkoituksena olisi ennenkaikkea lisätä oppilaantuntemusta, mutta myös auttaa oppilaita yksilöllisesti. Jos jotkut haluaisivat tutustua ammattiin, johon ei millään tunnilla päästä käymään, voimme tehdä pienryhmän, joka käy tutustumassa kyseiseen ammattiin.

***

Tätä suunnitellessani tiedostan, kuinka onnekkaassa asemassa olen. Meidän koulussamme ohjaukseen suhtaudutaan hyvin vakavasti ja opettajat ovat valmiit erilaisiin kokeiluihin. Koulussa on myös pitkä samanaikaisopetuksen perinne, joten opettajat ovat tottuneet yhteistyöhön. Siksi olen luottavainen, että kokonaisuudesta tulee hyvä.

Tämä on kuitenkin kokeilu, joten mikään ei ole varmaa. Ensi vuodesta tulee... kiinnostava.

31. toukokuuta 2016

Reflektointia lukuvuodesta 2015-16: soutamista ja huopaamista

Kouluvuoden päätteeksi on taas aika reflektoida, mitä vuoden aikana on saanut aikaiseksi.

***

SEISKOJEN kurssia en vetänyt itse, koska olin hoitovapaalla. Sijaiseni toimi suunnittelemani yksilöllisen suunnitelman mukaan: kuulemaan mukaan kurssi sujui hienosti ja alkuhämmennyksen jälkeen oppilaat saivat nopeasti yksilöllisen opiskelun ideasta kiinni.  Tämä oli lupaavaa.

***

YSIEN kurssit olivat talvella. Käytin kaikilla ryhmillä yksilöllisen opiskelun hybridimallia, jossa suunnilleen puolet tunneista olivat yksilöllistä opiskelua.

Kokemukset olivat suurilta osin myönteisiä, mutta eivät täysin. Osa oppilaista ei käyttänyt tilaisuutta opiskellaakseen vaan he päätyivät laiskottelemaan. He huitaisivat perustehtävät läpi ja keskittyivät sen jälkeen seurusteluun luokkatovereiden kanssa. Sen seurauksena osalle kursseista ei muodostunut innostavaa itsenäisen opiskelun tunnelmaa, vaan fiilis oli ennemminkin levoton.

Vielä suurempi ongelma oli edellisilläkin ysien kursseilla havaitsemani pulma siitä, että oppilaat keskittyivät tekemään töitä yksin ja kaavamaisesti. Parityöskentelyä tapahtui kyllä, mutta turhan vähän. Tämä ei ole hyvä. Minulle alkaa olla selvää, ettei suoraviivainen "tehtävälista" ja etenemiskaavio sovellu opoon parhaiten.

Onneksi aina nerokas Rita Keskitalo on havainnut saman ongelman ja kehittänyt uuden mallin, jota olen kutsunut "pallot ja nallet"-menetelmäksi. Siinä aiheet on kasattu monisteelle ympyröiden sisään ("pallot") ja työmenetelmät toiseen monisteeseen. Eri työtavoista saa eri määrän pisteitä; 10 pisteestä saa nalleleiman vihkoon. Ensi vuonna pitää palata piirustuspöydän ääreen ja suunnitella "pallomonisteet" opoa varten.

***

KASIEN tunteja en keväällä vetänyt varsinaisen yksilöllisen menetelmän mukaan. Keskityin heidän kohdallaan ryhmätyötaitojen ja yhteistoiminnallisuuden kehittämiseen. Ensimmäisellä tunnilla pyysin oppilaita miettimään, mitä he haluavat kurssilla tehdä ja keräsin ideoita Padletiin. Ryhmitin saman kuuloisia ideoita ja tein niiden pohjalta suunnitelman kurssiksi. Osa ryhmistä keksi paljonkin ideoita, osa vain vähän, joten eri ryhmien sisällöt olivat lopulta aika erilaisia.

Työpaikkavierailut hoidin pitkälti samalla menetelmällä: oppilaat miettivät ensin ryhmissä, mihin työpaikkaan he haluaisivat tutustua. Näistä ideoista valitsimme sitten eniten luokassa kannatusta saavat. Oppilaat yrittivät sitten itse saada järjestettyä työpaikkavierailun. Yksi ryhmistä onnistui saamaan kaksikin vierailua, toiset yhden, yksi ryhmistä ei lainkaan. Oh well: oppimiskokemus sekin.

Kasien ryhmät toimivat enemmän tai vähemmän hyvin, joten ensi vuonna he ovat ehkä vähän valmistautuneempia yksilölliseen etenemiseen ryhmittäin. Toivotaan parasta.

***

KYMPPIEN tunnit ovat olleet aikamoinen epäonnistuminen. Yritin aluksi edetä yksilöllisesti, mutta suurin osa oppilaista ei harjoittelunkaan jälkeen kyennyt ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Jossain vaiheessa annoin periksi ja siirryin opettajavetoiseen etenemiseen. Vierailimme paljon erilaisissa oppilaitoksissa, jotta oppilaat saisivat edes jonkin verran muutakin kuin frontaaliopetusta.

***

Kaikki ei siis mennyt ihan putkeen, mutta en valita. Tästä kokemuksesta olen saanut paljon ideoita ensi vuoden kehittämiseen, joita käyn seuraavissa kirjoituksissa läpi.

19. syyskuuta 2015

Abien yksilöllistä opoa

Kokeilin tämän blogin innoittamana silloisessa työpaikassani Pyhäjoen lukiossa viime lukuvuonna abien kanssa yksilöllistä opoa. Pyhäjoen lukio on yrittäjyyspainotteinen eikä perinteinen opettajajohtoinen malli istu erityisen hyvin lukion toimintatapoihin. Olimme ryhmän kanssa opiskelleet opoa jokaisena vuotena perinteisestä poikkeavalla tavalla ja esim. toisella vuosikurssilla opon tuntien sijaan kokoonnuimme pienryhmissä. Tähän yhdistimme myös aineksia flippaamisesta.


Toisen vuosikurssin pakollisen opon yhteydessä olimme sopineet, mitä painotamme kakkosella ja mitä abivuoden opossa. Tämän perusteella tein opiskelijoille paketin, jonka mukaan opoa suoritettiin. Paketin tekemisessä hyödynsin sumeilematta tätä blogia ja suurin työ oli siis tehty ennen kurssia. Kurssin osion puolivälissä ennen joulua opiskelijat tekivät väliarvioinnin, joka oli tarkoitettu myös minulle selvittämään missä mennään. Väliarvioiden perusteella mm. katsoimme yhdessä kurssin lopuksi korkeakoulujen hakua. Lopussa oli lisäksi tarkoitus käydä palautekeskusteluita. Oppilaitoksessa on käytössä Gafe -tunnukset, joten tekninen toteutus oli tämän kautta.


Kuulostaa kohtuullisen yksinkertaiselta ja pitäisi onnistua abien kanssa. Ja pääsääntöisesti näin olikin. Vielä enemmän olisi pitänyt painottaa sitä, että ei ole tarkoitus vastata kysymyksiin vaan kirjoittaa oppimispäiväkirjaa. Lisäksi olisin voinut korostaa vielä enemmän myös sitä, että pakko ei ole kirjoittaa vaan oppimispäiväkirjan voi tehdä vaikka lyhyillä videonpätkillä. Osa opiskelijoista hyödynsi pienissä porukoissa lukujärjestykseen merkityt opon tunnit työskentelyyn ja näiden opiskelijoiden kanssa kävimme tällöin myös enemmän ja vähemmän aiheeseen liittyviä keskusteluita.


Suurin osa oli kuitenkin oivaltanut kurssin tarkoituksen ja sain luettavaksi ilahduttavan tiiviitä ja nasevia oppimispäiväkirjoja. Ja töitä oli tehty myös porukassa. Väliarvioinnin perusteella suurin osa oli tyytyväisiä työtapaan ja koki, että itse tekemällä omaksuu paremmin. Toki joukossa oli opiskelijoita, jotka kokivat tämän tavan työlääksi ja olisivat halunneet mieluiten opettajajohtoista opetusta. Ihan ymmärrettävää, kun opo oli kolmannen vuosikurssin viimeisessä jaksossa.


Yllättävistä koeaikatauluista johtuen kurssin loppupalautekeskustelut jäivät erittäin niukoiksi eikä lukulomalta opiskelijoiden tavoittaminen ollut järjestelmällistä. Ja luonnollisesti palautetta antoivat opiskelijat, jotka olivat työtapaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Eli tähän minun olisi pitänyt varata aikaa varmuuden vuoksi jo aiemmin.

Tekninen toteutus Google Classroomin kautta toimi hyvin ja helposti. Ehkäpä jopa liiankin helposti, koska kaikki opiskelijat tekivät perinteisen oppimispäiväkirjan. Tehtävien jakaminen ja palauttaminen on Classroomin kautta helppoa. Myös opettajan on todella kätevä seurata palautuksia tätä kautta.

Kokemus oli minulle opona kaikesta huolimatta erittäin kannustava. Töitä tämä teetti ennen kurssiosiota huomattavasti enemmän kuin joku perinteisempi työtapa, mutta varsinaiset tunnit jäi aikaa käydä keskusteluja niiden opiskelijoiden kanssa, jotka olivat koululla tekemässä töitä. Kurssiosion lopuksi ja osittain myös kurssin aikana luin oppimispäiväkirjoja ja annoin niistä palautetta sekä ohjasin työskentelyä tarvittaessa oppimispäiväkirjamaiseen suuntaan. Kurssin ajankohdasta johtuen en ole oikein varma, tuliko palautteet hyötykäyttöön. Tällä työtavalla kurssiosio olisi voinut hyvinkin olla jo heti syksyllä koulun alettua.

27. elokuuta 2015

Seiskojen yksilöllinen opo

Olen tämän syksyn hoitovapaalla. Minulla on sijainen, joka pitää seiskojen opotunnit, mutta jolla ei ole pahemmin opokokemusta. Ehdotin, että tekisin seiskoille yksilöllisen etenemisen suunnitelman, ja sijaiseni suostui oikopäätä.

Koulussamme käytetään kaksoistunteja ja viisijaksojärjestelmää, joten seiskoille tulee opoa vain yksi kaksoistunti yhden jakson aikana. Kaksoistunteja tulee noin seitsemän.

Suunnitelma nojaa ns. hybridimalliin: Kaksoistunnin ensimmäinen puolisko on perinteistä opettajajohtoista opetusta, toisella tunnilla oppilaat etenevät yksilöllisesti. Ajattelin tämän olevan kaikkein helpoin tapa sijaiselleni.

En ole varma, kuinka paljon meillä on tietokoneita tänä vuonna käytössä, joten varmuuden vuoksi suunnitelma on ns. karvalakkimallia, eli se ei vaadi lainkaan tietokoneita käyttöön.

Karvalakkimalli

Kaikki seiskat saavat tulostetun etenemistaulukon. Tämä on jokaiselle henkilökohtainen. Kaikki perustehtävät pitää tehdä, mutta järjestys on vapaa. Syventäviä tehtäviä voi tehdä ajan ja kiinnostuksen mukaan.

Ohjeet yksilölliseen etenemiseen on monistenippuina. Näitä oppilaat eivät saa omaksi, vaan ne ovat luokassa käytettävissä. Siksi niitä täytyy monistaa vain pari tusinaa.
Käytän kirjana Opastinta, koska se on paras kirja. Valintaan ja mielipiteeseeni vaikuttaa ehkä jonkin verran myös se, että olen itse Opastimen toinen kirjoittaja. Joka tapauksessa ohjeet nojaavat vahvasti Opastimen käyttöön: ohjeissa neuvotaan jatkuvasti oppilasta tekemään tehtävä x sivulta y. Ilman Opastinta näistä ohjeista ei siis ole juurikaan iloa.

Jokaisella oppilaalla ei tarvitse olla omaa kirjaa: meillekin on budjettisyistä tilattu vain kaksi tusinaa kirjaa, joita käytetään luokassa käsikirjoina. Oppilaat vastaavat tehtäviin vihkoonsa. 90-luvun laman aikana koulunsa käyneille tämä tuntuu suorastaan nostalgiselta.

Tuntien aiheet
Olen noudattanut suunnilleen seuraavaa etenemistahtia:
1. Seiskaluokan alussa
2. Tunteet ja toisten kanssa toimiminen
3. Kiusaaminen
4. Motivaatio ja asenne oppiaineisiin
5. Muisti
6. Opiskelutekniikat
7. Itsetuntemus.

Kiusaamisaiheeseen kuluu koko kaksoistunti opettajavetoisesti. Siinä voi soveltaa KiVa Koulun materiaaleja erittäin hyvin.

Jollekin tunnille voi sopia myös vierailijan.
 • Tukioppilaat voivat kertoa, miten koulussa käyttäydytään. 
 • Oppilaskunnan hallituksen jäsen voi kertoa hallituksen toiminnasta, opiskelusta ja yleistä koulunkäynnistä. 
 • Kuraattori, psykologi tai terkkari voivat kertoa oppilashuollosta. 
Jos sovit vierailijan, pyydä oppilaita miettimään edellisellä tunnilla kysymyksiä vierailijalle.

Etenemistaulukot ja ohjeet

Etenemistaulukko PDF-muodossa.

Etenemistaulukko DOCX-muodossa.

Ohjeet PDF-muodossa.

Ohjeet DOCX-muodossa.

12. kesäkuuta 2015

Flippaa sieltä, missä aita on matalin

(Esitykseni #YOOJOO-kesäpäivillä Otavan Opistolla 9.6.2015)

Käänteinen oppiminen, flippaamisen tai yksilöllisen oppimisen menetelmä: millä tahansa nimellä kutsummekaan sitä, niin uusi järjestelmä voi aluksi vaikuttaa pelottavalta. Kun itse tutustuin menetelmään, törmäsin useisiin innostuneisiin blogikirjoituksiin, mutta monen viesti tuntui olevan:
"Yksilöllisen oppimisen menetelmä on niin hyvä! Siihen tarvitsee vain jokaisesta aiheesta tehdyn oppimisvideon, Google Classroomin ja GAFEn, chromebookit joka oppilaalle ja neljä erikokoista luokkatilaa, joissa kaikissa seisomapöydät."

Tämä ennemminkin ahdisti kuin innosti. Koko homma vaikutti aivan liian suurelta työltä.

Onneksi törmäsin myös Eenariina Hämäläisen ja Nina Rantapuun kirjoituksiin, joissa he kuvasivat lyhyitä, muutamien viikkojen kokoisia yksilöllistämiskokeilujaan. Tällainen kokeilu kuulosti minun korviini toteuttamiskelpoiselta.

Puhumme yksilöllisessä oppimisessa siitä, kuinka eri oppilaiden pitää saada edetä omalla tahdillaan. Sama toimii myös metatasolla: eri opettajien pitää voida ottaa menetelmä käyttöön eri tahdilla. Toiset tarvitsevat enemmän tukea ja yksinkertaisemman aloituksen kuin toiset.

Tämä on tärkeää, sillä monet meistä haluavat innostaa muitakin opettajia ottamaan YOM:n käyttöön. Monet mielellään suunnittelisivat kokonaisuuksia kollegoiden kanssa, mutta ensin kollegat pitäisi saada innostumaan aiheesta. Mutta innostus ei leviä, jos homma vaikuttaa liian työläältä. Menetelmän pitää vaikuttaa tuskattomalta, jotta kollegat ovat valmiit kokeilemaan sitä.

Minulla on kolme neuvoa yksilöllistämisen tekemiseen tuskattomaksi.

1) Pienet askeleet

Ensimmäinen yksilöllistämiskokeiluni oli todella hätäinen. Se oli kaikessa surkeudessaan vain yksi vaivainen etenemisohje:

Tämä on todella kräppiä, mutta se oli helppo tehdä. Se oli myös hyvin selvästi rajattu lyhyeen aikaan: meillä oli vain muutama viikko opetusta jäljellä. Vaikka ensimmäinen kokeiluni ei ollutkaan mikään onnistuminen, niin opin siitä paljon. Pystyin korjaamaan virheeni myöhemmissä kokeiluissa. Mutta jos ensimmäinen yritys olisi ollut todella työläs ja silti mennyt pieleen, olisin varmaan turhautuneena hylännyt koko menetelmän.

Minä puhun yksilöllisen oppimisen metodista aika paljon, ja kun olin tarpeeksi kauan hehkuttanut menetelmää, päätti puolisonikin kokeilla sitä. Hän tarttui Janne Saarisen kirjallisuushistoria-kokonaisuuteen. Siinä oli taas nämä samat hyvät puolet: se oli helppo ottaa käyttöön ja se kesti vain rajallinen ajan. Kirjallisuushistorian yksilöllistäminen oli pieni työ, mutta se oli niin suuri menestys, että nyt muutkin opettajat koulussa ovat siirtymässä yksilöllisen menetelmän suuntaan. Pienet askeleet.

2) Porrasmalli

Yksilöllistämisen voi tehdä monella tavalla. Jos aloittaa nollasta, on porrasmalli helppo selittää. Porrasmallilla tarkoitan menetelmää, jossa asiat on jaettu tasoihin:

 • Kaksiportaisessa mallissa on pakollisia tehtäviä ja lisätehtäviä. Jokainen tekee pakolliset tehtävät, lisätehtäviä voi tehdä niin paljon kuin kiinnostaa. Kaksiportainen malli on monilla opettajilla käytössä jo nyt, joten sen selittäminen on HYVIN helppoa.
 • Kolmiportaisessa mallissa on pakolliset, syventävät ja edistyneet tehtävät. Käytän tätä mallia itse ysien opotunneilla. Tämäkin malli on helppo selittää: se eriyttää sekä ylös- että alaspäin, sillä pakolliset tehtävät voi tehdä aika yksinkertaisiksi.

3) Hybridimalli

YOM:n kanssa ei ole pakko hypätä suoraan pää edellä altaan syvään päähän. Perinteista opetusta ja yksilöllistämistä voi yhdistää eri tavoilla. Opettajalle voi olla stressaavaa luopua heti kaikesta "opettamisesta", jolloin hybridimalli voi vähentää paineita. Olen itse käyttänyt kahdenlaisia hybrideitä:

 • Joka toinen tunti perinteistä opetusta, joka toinen tunti yksilöllistä opiskelua. Koska meidän koulussamme on käytössä kaksoistunnit, oli varsin luontevaa aloittaa ensimmäinen tunti kaikille yhteisellä osiolla ja siirtyä toisella tunnilla yksilölliseen opiskeluun.
 • Joka tunnilla on tietty aihe, jota opiskellaan, mutta yksilölliseen tahtiin. Oppilaat eivät siis etene aiheesta toiseen oman kiinnostuksen mukaan, vaan he syventyvät aiheeseen enemmän tai vähemmän. Tämä toimii silloin, jos aiheet voi pitää tarpeeksi monipuolisina: esimerkiksi "korkea-asteen opiskelu" on hyvä aihe kaksoistunnille. Osa oppilaista voi tutustua yliopistoon, toiset ammattikorkeakouluihin, jotkut molempiin. Opettajan ei tarvitse kuitenkaan pitää kirjaa siitä, onko kaikki aiheet varmasti käyty läpi, sillä joka tunnilla (tai viikolla) on vain yksi aihe.

Näillä kolmelle menetelmällä yksilöllisen oppimisen ensimmäiset kokeilut ovat tuskattomia. Ja ensimmäisten kokeilujen onnistuessa haluaa kokeilla enemmänkin.

Yksilöllisen oppimisen menetelmä on monipuolinen, ja sitä voi syventää jatkuvasti pidemmälle. Ja kun on löytänyt tämän portin Ihmemaahan tai Narniaan, haluaa luonnollisesti koko ajan mennä pidemmälle tutkimaan, mitä kaikkea uutta ja hienoa pidemmältä voisi löytyä. Mutta aina välillä pitää myös palata taaksepäin, jos haluaa opastaa muitakin perille. Ensin täytyy opastaa uudet tulokkaat astumaan vaatekaapin läpi, ennen kuin heille voi esitellä muita ihanuuksia.